Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost

n

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost heeft als doelstelling: 

Het organiseren van hospicezorg door middel van vrijwilligerswerk en met behulp van de thuiszorgorganisatie. Deze zorg wordt aangeboden in Hospice Amsterdam Zuidoost.
Het bevorderen van de samenwerking met professionele hulpverlening zoals huisartsen, zorginstellingen en thuiszorgorganisaties.

De begeleiding en verzorging van mensen in de laatste levensfase.
De begeleiding van de naasten van mensen in hun laatste levensfase. Alle andere activiteiten die tot doel hebben hospicezorg vorm te geven.

Plattegrond

Het bestuur en vrijwilligers werken hard aan de verwezenlijking van het Hospice. Met de bouwtekening paraat, hebben wij een mooi gebouw, met ruime kamers en een knusse gezamenlijke eet- en woonkamer in het vooruitzicht. 


Wilt u ook alvast een blik werpen? Klikt u dan op onderstaande knop om de bouwtekening te bekijken.