Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost

n

Vrijwilligers gezocht  SPOED en alle talenten welkom!


Hospice Amsterdam Zuidoost zal per eind mei haar deuren open.

Voor de zorg van onze gasten zijn we voornamelijk afhankelijk van vrijwilligers. Naast het team van coördinatoren die de dagelijkse gang van zaken in het hospice runnen, en de professionele zorgverleners, zullen veel werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers.


De vrijwilligers voor het Hospice Amsterdam Zuidoost zullen zorg dragen voor het waken bij bewoners, hulp bieden bij lichte lichamelijke verzorging, emotionele steun bieden aan bewoners of naasten en de mantelzorgers bijstaan. Deze werkzaamheden zullen uit diensten van max. 4 aaneengesloten uren bestaan, tussen 7 uur ‘s ochtends en 23 uur ’s avonds.

Maar zouden ook graag mensen ontmoeten die bij ons als vrijwilliger in de keuken heerlijke maaltijden voor onze gasten kunnen bereiden, of als gastvrouw om onze bezoekers en familie warm te ontvangen. daarnaast zijn natuurlijk alle talenten welkom voor allerlei hand en spandiensten!


Het werk in het hospice kan zwaar zijn voor de vrijwilligers, omdat het vrijwilligerswerk zich afspeelt in de sfeer van sterven en dood. Daarnaast kan het werk ook verrijkend zijn, omdat de vrijwilliger bijdraagt aan een mooi einde aan het leven van een bewoner van het hospice. Tijdens het vrijwilligerswerk komt de vrijwilliger in contact met verschillende mensen en wordt er kennis vergaard van verschillende culturen.


Hospice Amsterdam Zuidoost is daarom op zoek naar een groep van 75 - 100 vrijwilligers die ondersteuning willen bieden na het openen van de deuren van het hospice. Vrijwilligers zijn verzekerd door het hospice tijdens hun werk, krijgen scholing met betrekking tot de werkzaamheden, eventuele onkosten worden vergoed, er wordt zorg gedragen voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden, daarnaast worden vervolgcursussen aan vrijwilligers aangeboden die geruime periode naar behoren functioneren.


Hospice Amsterdam Zuidoost is per september aangesloten bij de VPTZ en is dus  in de gelegenheid vrijwilligerscursussen aan te bieden. In de periode voor het openen van het hospice worden deze cursussen aangeboden voor de vrijwilligers van Hospice Amsterdam Zuidoost.Heeft u nog vragen? 

Voor meer informatie belt u (06) 442 70 584.