Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost

n

Het hospice Amsterdam Zuidoost is genomineerd door  ING 'Help Nederland vooruit! 

STEM op ons, zo maken we kans op € 10.000,--! 

We missen nu nog het laatste zetje en beetje geld om het huis compleet te maken. Met een donatie van het ING Nederland fonds komen we steeds dichter bij ons einddoel: Een open, warm en geborgen hospice voor alle Amsterdammers in ZuidOost! 

De planning is om 20 mei te openen!

STEM hier!

https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-hospice-amsterdam-zuidoost


Wie zijn wij?

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost is door 2 enthousiaste verpleegkundige uit Amsterdam Zuidoost opgestart, om het verschil te maken in de palliatieve zorg in Amsterdam Zuidoost en omgeving. Het hospice is gericht op de bewoners van Amsterdam Zuidoost en omgeving die palliatief terminale zorg behoeven.

Amsterdam Zuidoost huisvest een diversiteit aan culturen. In veel niet westerse culturen bestaan uitgebreide rituelen rond sterven en rouw. Kennis van deze verschillen en van de belangrijkste rituelen zijn van belang voor een goede relatie tussen de zorg gevende, stervende en diens rouwende familie.


Wat bieden wij?

Hospice Amsterdam Zuidoost wilt steun bieden aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten. Soms is het niet mogelijk deze laatste fase thuis door te brengen. Daarom beschikt Hospice Amsterdam Zuidoost over een 'bijna-thuis' huis met 6 plaatsen (in het begin starten wij met 3 plaatsen) voor zorg in de laatste levensfase voor volwassenen vanaf 18 jaar voor een periode van 3 maanden. Hospice Amsterdam Zuidoost biedt een kleinschalige voorziening met een warme en huiselijke uitstraling waar men zichzelf kan zijn en samen met de naasten in vrijheid invulling kan geven aan de wensen en behoeften. Daarnaast biedt Hospice Amsterdam Zuidoost tijdelijk verblijf aan voor mensen in respijtzorg. Dit verblijf zal tijdelijk zijn omdat verblijf in de thuissituatie op dat moment niet mogelijk is.