Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost

n

Komt u ons helpen als vrijwilliger?  


Voor de zorg voor onze gasten en hun dierbaren hebben wij veel mensen nodig. Vrijwilligers in de zorg rondom onze gasten, als kok voor de dagelijkse fijne maaltijd, als gastvrouw voor de warme ontvangst van onze bezoekers, in de tuin of in en rondom het huis voor onderhoud en klusjes. Alle talenten zijn welkom, kom langs, bel of mail! 


Wie zijn wij?

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost is door 2 enthousiaste verpleegkundige uit Amsterdam Zuidoost opgestart, om het verschil te maken in de palliatieve zorg in Amsterdam Zuidoost en omgeving. Het hospice is gericht op de bewoners van Amsterdam Zuidoost en omgeving die palliatief terminale zorg behoeven.

Amsterdam Zuidoost huisvest een diversiteit aan culturen. In veel niet westerse culturen bestaan uitgebreide rituelen rond sterven en rouw. Kennis van deze verschillen en van de belangrijkste rituelen zijn van belang voor een goede relatie tussen de zorg gevende, stervende en diens rouwende familie.


Wat bieden wij?

Hospice Amsterdam Zuidoost wilt steun bieden aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten. Soms is het niet mogelijk deze laatste fase thuis door te brengen. Daarom beschikt Hospice Amsterdam Zuidoost over een 'bijna-thuis' huis met 6 plaatsen (in het begin starten wij met 3 plaatsen) voor zorg in de laatste levensfase voor volwassenen vanaf 18 jaar voor een periode van 3 maanden. Hospice Amsterdam Zuidoost biedt een kleinschalige voorziening met een warme en huiselijke uitstraling waar men zichzelf kan zijn en samen met de naasten in vrijheid invulling kan geven aan de wensen en behoeften. Daarnaast biedt Hospice Amsterdam Zuidoost tijdelijk verblijf aan voor mensen in respijtzorg. Dit verblijf zal tijdelijk zijn omdat verblijf in de thuissituatie op dat moment niet mogelijk is.