Verwijzers

Voor opname in het hospice is een verwijzing en terminaal verklaring nodig van de huisarts of vanuit het ziekenhuis.

Verwijzers

Voor opname in het hospice is een verwijzing en terminaal verklaring nodig van de huisarts of vanuit het ziekenhuis.

U bent als huisarts van uw patiënt van harte welkom om de behandeling voort te zetten bij ons in huis. Wanneer dit niet mogelijk is kan ons team van huisartsen deze zorg van u overnemen.

Indicatie voor opname in het hospice is:

  • Palliatieve zorg, die thuis niet meer mogelijk is.
  • Levensverwachting korter dan 3 maanden.

Contra-indicaties voor opname kunnen zijn:

  • Hoog complexe zorg, waarbij door de thuiszorg en/of huisarts niet de benodigde professionele zorg geboden kan worden.
  • Gasten die een overlast kunnen vormen voor zichzelf en anderen, zoals patiënten met een ernstige psychogeriatrische, psychiatrische of verslavingsproblematiek

Aanvraag opname:

Voor een eventuele opname kunt u (of anderen, zoals naasten of verpleging) informeren of er plaats is in het hospice, via telefoonnummer: 020 – 765 1800.

Wij kunnen altijd inspelen op acute situaties en denken graag met u en de familie mee.

Verwijsbrief/terminaal verklaring:

Als er plaats is voor opname, zal de coördinator met u overleggen. Daarna ontvangen we voor opname graag de volgende gegevens:

  • Verwijsbrief met terminaal verklaring van huisarts of behandelend specialist
  • Een medische overdracht
  • Een kopie van een laatste brief van de behandelend specialist
  • Een actueel medicatie overzicht

 

 

Mail deze gegevens via Zorgmail naar: hospiceamsterdamzuidoost@ringamsterdam.nl

 

 

 

Intake door coördinator van het hospice:

Na de aanmelding neemt de coördinator van het hospice contact op met u, als verwijzer.

Zij bezoekt de patiënt aan huis en bespreekt met u of opname mogelijk is.

Zij regelt ook de indicatiestelling voor de zorgverzekering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord of klik hier voor meer informatie.

Akkoord